EBC     Partnere       Facts      Referencer      Download       Ordre      Kontakt

Referencer

 

 

Hvad siger brugerne af EBC til Dynamics AX, NAV og C5?

EBC Budgetmodulet er installeret i en lang række danske virksomheder. Herunder kan du læse nogle udvalgte udsagn fra nogle af vore mange tilfredse kunder.

SuperBest Wika Køge udtaler:

 Vi investerede i tidligere i Microsofts standard budget modul, men måtte konstatere at dette ikke kunne løse vores behov for detaljeret of fleksibel budgettering. IT Gruppen præsenterede os for EBC-C5 budgetmodul som er et alternativ til standard budgetmodul, og vi har store forventninger til de ting som EBC-C5 kommer til at kunne løse i vores budgettering.

 Modulet giver os solide muligheder for at lave præcise og detaljerede budgetter. Med udtræk til Excel kan, tallene trækkes ud i Excel hvor de bearbejdes, herefter indlæses de igen i C5 – hvilket gør arbejdet med budget nemmere og mere fleksibelt i forhold til ændringer i butikkens og markedets ændringer.

 Vi tror, at mange vil kunne få gavn af budgetsystemet, i særdeleshed med vægt på dækningsbidragsopfølgning på varegruppeniveau og på varenummerniveau. Af det vi har fået præsenteret, er modulet det stærkeste vi har set til dato på dette felt, idet man hurtigt kan lave en budgetrevurdering og er i stand til rullende budgettering.

SuperBest

   
Exiqon A/S har implementeret EBC til Dynamics AX, og har anvendt systemet i 4 måneder.

EBC-modellen er fleksibel og er meget anvendelig til udarbejdelse af rullende budgettering. Pga. det enkle setup, køres der nemt prognose forslag baseret på flere dimensioner.

På trods af en dynamisk kontoplan som undergår løbende udviklinger, kan man på en enkel vis udarbejde nye udlæsninger, som respekterer budgetteringskrav på specifikke konti og flere dimensioner.

Når man kun kan budgettere på konti der allerede ER oprettet i kontoplanen, sikrer vi at man ikke bruger unødig tid med at spore fejl.

Vi er meget tilfreds med EBC-modellen som helhed, som fint understøtter forretningsprocesserne. Samarbejdet med Lasse Frederiksen NaviScan har været meget tilfredsstillende, og vi har fået fin support om udvidede funktioner i EBC-budget.

Exiqon logo

Jørgen Fasting
Financial Controller

   

Med en forventning til optimering af markedsandele samt en kraftig ekspansion på møbelsiden investerede Kring Office A/S i starten af 2004 i NaviScan budget modul.
Inden da var budgetdelen et simpelt regneark, men med de nye tiltag var nødvendigheden af et sikkert og effektivt budget program meget vitalt.
Da vi bruger XAL var valget nemt, da NaviScan budget modul opfylder de krav en moderne og vækstende virksomhed har brug for.

Vi er stadig kun på "begynderstadiet", men kan allerede nu se de mange fordele, budget modulet giver de resultatansvarlige samt ledelsen.


Lis Larsen
 

   

Anvendelse af NaviScans budget-modul har givet CHRIS-WINE A/S salgsafdeling mulighed for budgettering på både varer og kundegrupper, i et kendt og overskueligt miljø (MS Excel).
Derudover har afdelingen glæde af løbende estimater og budgetopfølgning.
  


 Nina Jørgensen
Regnskabschef

 

   

Vi købte NaviScan EBC i efteråret 2003. Efter en præsentation af systemet og dets muligheder var og er vi sikre på at vi nu har fundet det rigtige værktøj, der på alle fronter opfylder kravene til udarbejdelse af budgetter. NaviScan EBC indeholder mange unikke features; budgettering af STÅ både med antal og tilskudsstørrelse - budgettering af løn inkl. beregning af AUD ATP m.v. samt budgettering på alle dimensioner afd., bærer, formål. Endvidere kan alle finansrapporter udskrives direkte til Excel, hvor alt er formateret. Når vi skal udarbejde estimater, håndterer systemet dette nemt og effektivt. Systemet virker gennemtænkt og vil fremover bidrage til en væsentlig bedre styring. 
     
Vi bruger budgetsystemet til:
  • 50 varegrupper i budgetfasen (Indeholdende ca. 1900 varenumre).
  • Varegruppernes økonomiske relationer bliver automatisk overført til varesalgs- og vareforbrugsfinanskontiene som budget.
  • Budgetopfølgningen hvor man sammenholder budget og realiseret foregår på varegruppeniveau.
  • Ved udtræk af en eller flere varegrupper kan specifikationsniveauet foregå helt ned på det enkelte varenummer.
  • 15 debitorgrupper ved budgetopfølgning (realiseret) er muligt.
  • En debitorgruppe kan specificeres helt ned på den enkelte butiks omsætning (realiseret).
  • Finansbudgetopfølgning foregår afdelingsvis.


Vi kan anbefale budgetsystemet i særdeleshed med vægt på dækningsbidragsopfølgning på varegruppeniveau og på varenummerniveau.
Det er det stærkeste vi har set til dato på dette felt, idet man hurtigt kan lave en budgetrevurdering og er i stand til rullende budgettering.

 

 

 

 

 

Rikki Tikki Company A/S
 Mariagervej 3
 DK9560 Hadsund

 Tlf.:  98 57 27 55
 Fax:  98 57 27 54

 www.rikkitikki.dk

 

By request I will like to express my satisfaction with your budget application, which Coferro A/S implemented in December 2003 to be run on our Concorde XAL v. 2.8

Our company is an ordinary trade company with a wide range of products and with sales representatives each with customer sales responsibility.
Compared to our company’s budget policy the Naviscan application fit in very well – not at least due to the 100% integration to our XAL system.

After the implementation and a period of learning we are in the situation that our sales people and as well as our financial department have gained added value during the budget process.
The added value arises from overall reduced time consumption – when producing the budget and not least when following up on actual sales and expenses.

The system makes it possible to produce sales budget for customers and product categories and even on item numbers with individual seasonal considerations which makes the sales efforts much more focused.
The expense budget can be made just as easy and functional.

The forecast procedure during the budget year will also gain from the system leaving more time for qualitative analysis
.


Mac Allerup
Financial Manager
 

EBC sætter fart på budgetprocessen
Vi er tilfredse med EBC-budget som helhed og vi har fået fin support fra Naviscan i forbindelse med programimplementeringen og gennemførelsen af budgetfasen for 2008/2009, som blev udført væsentligt hurtigere end tidligere
Lære mere ...

Har haft succes med EBC
”I mange virksomheder ligger budgetter i skuffen, når de først er lavet. Derefter bliver de ikke brugt til noget, fordi det er for svært. Hos os er budgetterne et aktivt styringsredskab”

Læs mere ...

 


EBC gjorde budgetterne dynamiske
”Et er at lave budgetter, noget andet er at tilpasse dem løbende og reelt bruge dem til noget ”

Læs mere ...

 


 

 

 

 

 

www.dynamics-budget.com - NaviScan Denmark - info@dynamics-budget.com

web traffic stats blog